Styret

Styret består av følgende personer:

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Remi Damgaard remi@nimbusfsk.no 920 67 629
Nestleder Lars-Kristian Bjerk lk@nimbusfsk.no 954 08 256
Styremedlem Odin Tømte odin@nimbusfsk.no 916 66 449
Styremedlem Magne Overrein magne@nimbusfsk.no 911 58 408
Styremedlem Magnus Winther magnus@nimbusfsk.no 922 78 330
Styremedlem Tonje Culbertson tonje@nimbusfsk.no 411 04 254

Varamedlemmer er: Remy Skovlie, Øyvind Sønderbye, Glenn Johansen, og Sondre Nygård
Ansvarlig for politiattester: Øyvind Sønderbye
Hovedinstruktør: Tommy Botten Jensen
Kasserer: Odin Tømte

Styrets dokumenter fra årsmøter og styremøter finner du her.