Årsmøte

Når: Lørdag 16/2-2019  klokken 16:30 
Hvor: Lande Selskapsservice, Stensrødveien 9, 1719 Greåker

Se innkalling med saksliste

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 02.02.2019 til styret@nimbusfsk.no

Fullstendig saksliste vil bli publisert på hjemmesiden www.nimbusfsk.no en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Etter årsmøtet vil det bli et åpent medlemsmøte hvor det er fritt for å diskutere aktuelle saker. 

På kvelden arrangeres det årsfest med egen påmelding for deltakelse. 

Vel møtt til årsmøte 2019!

Hilsen Styret Nimbus FSK