Styret

Styret består av følgende personer:

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Amund Sæter amund@nimbusfsk.no 901 94 053
Nestleder Magne Overrein magne@nimbusfsk.no 911 58 408
Styremedlem Roger Mikalsen roger@nimbusfsk.no 902 11 519
Styremedlem Kristin Døvre kristin@nimbusfsk.no 958 25 577
Styremedlem Magnus Winther magnus@nimbusfsk.no 922 78 330
Styremedlem Tone Annie Hellevik tone@nimbusfsk.no 452 66 325

Varamedlemmer er: Odin T. Binder, Sondre Widling Bjørk, Tonje Culbertson og Øyvind Sønderbye
Ansvarlig for politiattester: Øyvind Sønderbye
Hovedinstruktør: Tommy Botten Jensen
Kasserer: Odin T. Binder

Referat fra årsmøter, styremøter og medlemsmøter finner du her.

I tillegg har klubben følgende arbeidsgupper, listet opp med leder:

Tandem: Tonje Culbertson
Demo: Kai Sellevold
Manifest: Tone Annie Hellevik
Heliboogie: Tone Annie Hellevik
PR: Roger Mikalsen
HL-liste og aktivitetkalender:  Magnus Winther
HFL-liste: Jan Erik Gjersdal
Arrangementansvarlig: Ebbe Smith
Web & postboks: Øyvind Sønderbye
Tillitsvalgt: Fiona Skjennem