Styret

Styret består av følgende personer:

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Remi Damgaard remi@nimbusfsk.no 920 67 629
Nestleder Magne Overrein magne@nimbusfsk.no 911 58 408
Styremedlem Odin T. Binder odin@nimbusfsk.no 916 66 449
Styremedlem Tonje Culberstson tonje@nimbusfsk.no 411 04 254
Styremedlem Magnus Winther magnus@nimbusfsk.no 922 78 330
Styremedlem Tone Annie Hellevik tone@nimbusfsk.no 452 66 325

Varamedlemmer er: Remy Skovlie, Øyvind Sønderbye, Lars-Kristian Bjerk, og Tom Erik Tanum
Ansvarlig for politiattester: Øyvind Sønderbye
Hovedinstruktør: Tommy Botten Jensen
Kasserer: Odin T. Binder

Referat fra årsmøter, styremøter og medlemsmøter finner du her.